Centralt innehåll åk 1-3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjden i samhället

  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Kommentera